Hopp til hovedinnholdet

Faglig leder

 

Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften. Han/ hun skal planlegge og

tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden.
Faglig leder har ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging. Han/ hun skal plassere
lærlingen på rett sted i bedriften, der det er arbeidsoppgaver som er i tråd med opplæringsloggen og
som lærlingen kan mestre.
Faglig leder kan delegere ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Han/hun velger ut
instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet.
I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person.
Faglig leder skal være en person som enten:

 • har hatt fagbrev i faget i minst 2 år
 • har høyere utdanning i det aktuelle faget
 • har minst 6 års arbeidserfaring fra faget

Faglig leder er gjerne den som har ansvaret for mottak av den enkelte lærling. Se informasjonshefte.
Faglig leder skal sammen med opplæringskontoret sørge for at det blir gjennomført ½ års
vurderinger. Det finnes mal for ½ års vurdering som skal benyttes. 
Faglig leder skal tilrettelegge for avvikling av fagprøve ved bedriften, i
Opplæringskontoret har også utarbeidet opplæringslogg (opplæringsboken) som skal benyttes aktivt i læretiden av både
lærling, faglig leder og instruktører.

Instruktøren

Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. Instruktøren er
dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Det er viktig at en instruktør formidler blant annet
hvordan lærlingen utfører godt arbeid, hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger, hvordan
behandle kunder, renhold og orden, og ansvar mht. forbedring og utvikling i bedriften.
Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får lærerike arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige
samtaler underveis og i etterkant av arbeidet.
Det er viktig å la lærlingen jobbe selvstendig under oppsyn av en instruktør som hjelper og veileder
underveis. Når oppgaven er utført skal lærlingen og instruktøren diskutere arbeidsprosessen,
resultatet og om muligheter for å gjøre jobben enda bedre.
Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende har god
fagkompetanse i det aktuelle faget. En god instruktør skal motivere lærlingen til å lære faget, og
skape tillit hos lærlingen. I tillegg må instruktørene være flinke til å forklare, vise og veilede. Husk
”det finnes ingen dumme spørsmål”.

Fagligleder/Instruktørens oppgaver og ansvar:

Faglig leder/instruktør skal:

 • Sette seg inn i opplæringsloggen til lærlingen
 • Påse at det er progresjon i opplæringen
 • Ha fokus på HMS
 • Demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres
 • Observere og vurdere lærlingen
 • Beskrive med ord det de gjør og begrunne hvorfor det gjøres
 • Stille gode spørsmål til lærlingen slik at han/ hun blir bevisst på egen læring
 • Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid
 • Vise lærlingen hvordan han/ hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å
  dokumentere arbeidet
 • Organisere ½ års vurderinger sammen med lærling (og opplæringskontoret)
 • Delta på instruktørkurs
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler